al contingut a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern

Alcalde: Il.lm. Sr. Xavier Terré Boliart

Regidors:

  • Jacint Sala Batalla: Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient, Sanitat i Benestar Social.
  • Ramon Vila Rica: Hisenda, Dipositaria, Urbanisme i Obres
  • David Berral Torruella: Festes, Esports, Comerç i Turisme
  • Núria Jaime Marco: Joventut, Cultura i Ensenyament.
  • Miquel Paris Terré.
  • Carles Sala Roca.