al contingut a la navegació Informació de contacte

Contractació d'un nou agutzil

Contractació d'un nou agutzil en règim laboral temporal.

DIJOUS 18 FEBRER 2021

Per acord de ple de l'Ajuntament de Vilanova de Meià, de data 27 de gener, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la contractació de la plaça d'Agutzil, en règim laboral temporal, pel sistema de concurs - oposició. Es van publicar les bases i convocatòria al BOP número 31 del 16 de febrer de 2021 i al DOGC número 8343 del 17 de febrer de 2021. Termini de presentació d'instàncies fins el 17 de març de 2021.